JoannaDudek_4.jpg

Czy istnieje granica między malarstwem
a instalacją?

Czy sztuka potrzebuje teorii?
Jaki wpływ ma sztuka na zachowania społeczne?

Czym jest sztuka?
Czy w sztuce współczesnej jest przestrzeń na malarstwo?
Czy sztuka współczesna powinna być obecna
w przestrzeni publicznej?