Subtelności różnego rodzaju stworzeń

IMG_3353.jpg

Wystawa „Subtelności różnego rodzaju stworzeń” przedstawia holistyczną wizję człowieka czyli jedności ciała, psychiki, ducha
i natury. Zwraca uwagę na cielesność, seksualność
i w przeciwieństwie do popularnego dyskursu nie przeciwstawia ich duchowości, lecz przedstawia je jako naturalny element życia człowieka. Tytuł wystawy to tłumaczenie na język polski jednego
z opracowań św. Hildegardy z Bingen. Średniowieczna mniszka, pionierka ziołolecznictwa i przyrodolecznictwa w Europie zdobyła szerokie wykształcenie oraz była jedną z bardziej wpływowych osób, choć żyła na przełomie X i XI wieku Zwracała ona uwagę na potrzeby psychologiczne jak racje z ludźmi, potrzeby duchowe, troska o ciało i naturę.

IMG_3355.jpg

Staram się przedefiniować nurt minimalizmu z lat 60-tych, dążąc do syntetycznego języka oraz kontemplacyjnego charakteru prac, które są odpowiedzią na powszechne przebodźcowanie. Odnoszę się do klasyków awangardy, jednak staram się odnaleźć swój własny język. Odrzucam mechaniczną produkcję, idealizm formy, dopuszczam niedoskonałość pracy ludzkiej ręki.

Na potrzeby wystawy została przygotowana praca poruszająca problematykę wyboru, czy opowiadamy się za nadprodukcją, pędem, przebodźcowaniem czy pozwalamy sobie na wyciszenie i refleksję. Obrazy nie zostały podpisane, aby pozwolić każdemu z odbiorców na dopełnienie prac własną interpretacją.

IMG_3327.jpg
IMG_3313.jpg